My Account

Trendklíma.com

Klímaválaszték

Klímaválaszték

 

 

Összehasonlítás

Adjon hozzá terméket az összehasonlításhoz

A vásárlástól való elállás joga

Minden vevőnek a vásárlástól számított 14 naptári napon belül elállási joga van, amely a következő feltételekkel vehető igénybe:

 • Az elállási jog minden termékre vonatkozik. Azok a termékekre, amelyek olyan állapotúak, hogy az új termékként történő értékesítést nem teszik lehetővé, értékcsökkenést számolunk fel.
 • Elállásra vonatkozó igényét e-mailben az trendklima.info címen kell bejelentenie vagy címünkre 1116.Budapest Sáfrány utca 54 Mayer Róbert E.V visszaküldenie a kinyomtatott kitöltött elállási nyilatkozat mintát.
 • Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül.
 • Az Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást az elállást követő 14 naptári napon belül visszatérítjük.  Amennyiben postán, vagy futárszolgálattal küldi vissza a terméket, legkésőbb az áru megérkezését követően, az elállástól számított 14 naptári napon belül visszautaljuk a teljes összeget a vevő által megadott bankszámlaszámra.
 • A visszatérítés nem vonatkozik a termékek visszajuttatásának költségeire, melyeket a megrendelőnek kell viselnie.
 • Az utánvétellel feladott csomagokat a Trendklíma webáruház technikai okokból nem tudja elfogadni.
 • Amennyiben a termékről felbontás után a futár jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termékre 8 napos cserelehetőséget biztosítunk. Ebben az esetben a sérülést a futár által felvett jegyzőkönyvvel igazolhatja.
 • Nem vonatkozik az elállási jog, az átvétel után megsérült termékekre.
 • A termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért a trendklíma webáruház Nem vonható felelősségre.
 • Ha a vásárló nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választ, elállás esetén az ebből adódó többletköltséget a vállalkozás nem köteles megtéríteni.
 • Elállás esetén a termék az Eladó címére küldendő vissza: Mayer Róbert Egyéni Vállalkozó 1116.Budapest Sáfrány utca 54 .


Az elállási jog gyakorlására vonatkozó jogszabály szövegét a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet tartalmazza.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

8